Nešto više o nama i našem radu

Iskustvo dugo 18 godina na polju bezbednosti i zdavlja na radu, obogaćeno upornošću i entuzijazmom, doprinelo je osnivanju firme EFIBIS d.o.o. - inženjering - za bezbednost i sigurnost na radu 2007. godine sa sedištem u Novom Sadu u ulici Lilike Bem 2b/5.

Danas, EFIBIS d.o.o. svojim poslovnim saradnicima svakodnevno pruža stručnu pomoć na polju bezbednosti i zdravlja na radu poštujući propisane zakonske regulative. U korak sa misijom postavljenom pre šest godina , zaposleni firme EFIBIS d.o.o. ponudiće usluge:

  • - Lica za bezbednost
  • - Izrade akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  • - Izrade pravilnika u skladu sa zakonom o bezbednosti zdravlja na radu
  • - Osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  • - Kordinatora za izvođenje radova
  • - Izrada elaborata o uređenju gradilišta
  • - Lica za Zaštitu od požara
  • - Izrada dokumentacije ZOP (paravila, program obuke, plan evakuacije, upustva za postupanje u slučaju požara)

Koje će Vašoj radnoj organizaciji na adekvatan način pomoći da realizuje sve potrebne mere i aktivnosti iz ove oblasti. Kako bi zaštitili zaposlene i poslodavca.

Firma EFIBIS d.o.o. poseduje licencu i uverenja za obavljanje delatnosti bezbednosti i zdravlja na radu, priznata od strane resornih ministarstava i akreditacioninih tela Srbije.

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Broj: 164-02-00322/2015-01
Datum:10.02.2016.

Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Broj: 152-02-00535/2007-01
Datum: 19.07.2007.

Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Broj: 152-02-00142/2014-01
Datum: 23.03.2014.

Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova kordinatora za izvođenje radova
Broj:152-02-00585/2013-01
Datum: 19.10.2013.

Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti Zaštite od požara
Broj:152-1-2061/16
Datum: 27.02.2017.