Lice za bezbednost

-Lice za bezbednost moraju da angažuju poslodavci koji imaju više od dvadeset zaposlenih, ili pretežno građevinske firme i proizvodne firme koji imaju radna mesta sa povećanim rizikom bez obzira na broj zaposlenih.

-U skladu sa zakonom o BZNR prati primenu mera bezbednosti na radu i daje predloge preventivnih mera.

-Usklađuje evidencije i pravilnike u skladu sa tehnološkim procesom i zakonom o BZNR.

-Vrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

-Vodi računa o lekarskim pregledima, organizuje i upućuje zaposlene na lekarske preglede.

-Kontroliše periodični pregled, ispitivanja opreme za rad, elektroinstalacija i uslove radne okoline.

-Kontroliše korišćenje LZS i opreme.

-Vodi računa o osposobljavanju zaposlenih za pružanje prve pomoći i njihovom sprovođenju.

-U slučaju povrede na radu piše izveštaj o povredi na radu i obaveštava inspekciju rada.

-U dogovopru sa poslodavcem vrši proveru zaposlenih na konzumiranje alkohola.

- Izrađuje sporazume između više izvođača

- Vodi  i kontroliše sve evidencije u skladu sa pravilnikom o evidencijama

- Redovno obilazi preduzeća