Bezbednost i zaštita na radu
Efibis

Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se u najvećom mogućoj meri smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju predpostavku za puno fizičko , psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Kako bi se bezbednost i zaštita zdravlja na radu u potpunosti mogla poštovati a time umanjile a i sprečile nepoželjne posledice, potrebno je angažovanje i zaposlenih i poslodavca, kako u poznavanju propisa kojima se ova oblast reguliše, tako i u njihovom doslednom sprovođenju.


Efibis tim